Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/przedszkole9.lebork.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
 Integracja
^Na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Integracja

Przedszkole nr 9 w Lęborku jest placówką ogólnodostępną. Zgodnie z potrzebami rodziców tworzymy oddziały integracyjne, co oznacza że w jednej grupie wspólnie przebywają dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Opiekę nad grupą mają dwie osoby: nauczyciel prowadzący (po wychowaniu przedszkolnym) i nauczyciel wspierający (po pedagogice rewalidacyjnej), który wspiera działania dzieci niepełnosprawnych w różnych sytuacjach edukacyjnych.
Nasze doświadczenia wskazują, że z integracji płyną niezmierne korzyści zarówno dla dzieci zdrowych, jak i niepełnosprawnych. Wspólne przebywanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych to możliwość wzajemnych oddziaływań jednych dzieci na drugie. Dzieci pełnosprawne mają okazję nauczyć się właściwego stosunku do swych niepełnosprawnych rówieśników. Rozwija się zjawisko empatii, współodczuwania. Dzieci pełnosprawne są bardziej tolerancyjne, wrażliwe, życzliwe, wyrozumiałe. Wśród dzieci w grupie nawiązują się dwustronne przyjaźnie, w których nie ma miejsca na litość. Wspólne przeżycia wpływają korzystnie na rozwój emocjonalno-społeczny, pobudzają do rozwiązywania problemów, sprzyjają rozwojowi intelektualnemu jednych i drugich. Dla dzieci niepełnosprawnych ogromną korzyścią jest to, że dostarcza się im pozytywnych wzorców, mobilizuje się do wysiłku, do podejmowania różnych form aktywności, a więc zapewnia się im to, co wszystkim pozostałym dzieciom w grupie.

Praca terapeutyczna:

Dzieci niepełnosprawne oprócz specjalistycznej pracy w grupie integracyjnej uczęszczają na indywidualne zajęcia rewalidacyjne oraz logopedyczne.
Dla każdego dziecka z deficytami rozwojowymi sporządzany jest indywidualny program terapii według wskazówek i zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przeprowadzonych obserwacji wg specjalistycznych narzędzi. W konstruowaniu programów uwzględniono indywidualne, aktualne możliwości każdego dziecka. Program terapeutyczny konstruowany jest wspólnie przez zespół specjalistów: nauczycieli wspierających, pedagoga prowadzącego zajęcia rewalidacyjne oraz logopedę. W celu uzyskania możliwie optymalnych osiągnięć wykorzystano wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, logopedii, psychologii pomagania oraz terapii pedagogicznej.

W terapii dziecka niepełnosprawnego zastosowanie mają następujące metody:

 • programy rozwijające percepcję wzrokową, m.in. program M. Frostig, D. Horne
 • programy rozwijające percepcję słuchową, m.in. zestaw "Słucham i mówię" H.Rodak
 • "Od obrazka do słowa" H. Rodak, D. Nawrockiej
 • elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • program TEACCH E. Schoplera
 • Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona
 • metoda nauczania matematyki E. Gruszczyk - Kolczyńskiej
 • metoda 18 struktur wyrazowych E. Kujawy, M. Kurzyny
 • chromoterapia
 • program Sensor
 • "Dotyk i Komunikacja" Ch. M. Knill
 • programy komputerowe, m.in. "Dyslektyk", "Klik uczy liczyć, czytać, zasad ruchu drogowego", "Cyfrolandia",
  "Jak krecik uzdrowił myszkę", "Królik Bystrzak dla zerówki"i wiele innych
 • techniki relaksacyjne, m.in. trening autogenny Shultza w opracowaniu A. Polender, i inne
Copyright © 2019. Przedszkole 9 Lębork Rights Reserved.