Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/przedszkole9.lebork.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652
 Nabór do przedszkola na rok szkolny 2018/2019
^Na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Nabór na rok szkolny 2018/2019

Placówki w których w roku szkolnym 2018/2019 realizowane będzie wychowanie przedszkolne:

 

            - Przedszkole Nr 1

            - Przedszkole Nr 2

            - Przedszkole Nr 5

            - Przedszkole Nr 6

            - Przedszkole Nr 9

            - Przedszkole Nr 10

            - Szkoła Podstawowa Nr 4 – oddziały 5- godzinne

            - Szkoła Podstawowa Nr 5 - oddziały 5- godzinne

 

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Lębork.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznych przedszkoli jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gdy dana gmina dysponuje wolnymi miejscami.

 

Dzieci do przedszkoli przyjmuje sięcorocznie na kolejny rok szkolny na podstawie pisemnej deklaracji lub wniosku złożonego do dyrektora placówki przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

- rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do przedszkoli składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu publicznym.

Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce.

- zapisanie dziecka do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego przedszkola na inne odbywa się na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola. Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

 

Zasady ogólne naboru na rok szkolny 2018/2019.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, w którym są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata
  2. niepełnosprawność kandydata
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość – 10 pkt.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub gdy po tym postępowaniu nadal są wolne miejsca, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora, który wyznacza przewodniczącego komisji.

 

PLIKI DO POBRANIA:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE

KRYTERIA NABORU

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Copyright © 2019. Przedszkole 9 Lębork Rights Reserved.